یک قدم PLC

آموزش PLC ، دانلود نرم افزار ، پروژه ومقاله ،فنی وحرفه ای،محصولات آموزشی مهندسی برق

دانلود سوالات ماشینهای الکتریکی AC با پاسخ

۴ دانلود سوالات فنی وحرفه ای با پاسخ
pas:plcforall.ir
۵

دانلود

مشخصات آزمون

نام درس

ردیف

Downloadبا پاسخ 

کشوری 88

ماشین های الکتریکی AC

1

Download  با پاسخ 

سالی-واحذی –خرداد 88

ماشین های الکتریکی AC

2

Download با پاسخ 

کشوری –آزاد-87

ماشین های الکتریکی AC

3

Download با پاسخ 

کشوری-آزاد-86

ماشین های الکتریکیdc

4

Download با پاسخ 

دیماه-آزاد_کشوری-87

ماشین های الکتریکیdc

5

Download با پاسخ 

سالی-واحدی-آزاد-87

الکترونیک عمومی 2

6

Download با پاسخ 

سالی-واحدی-آزاد-87

الکترونیک عمومی 2

7

 


برچسب‌ها: دانلود سوالات ماشینهای الکتریکی AC با پاسخ
+ نوشته شده در  ساعت   توسط plcforall  |